Project Management

Bij de realisatie van projecten gaat het uiteindelijk om de totale kosten van het project, waarbij binnen de afgesproken termijnen het gewenste kwaliteitsniveau gerealiseerd moet worden. Procurama begeleid en professionaliseert het gehele proces.

Naast een goede inkoopprijs voor alle materialen worden ook de kosten voor projectmanagement, montage en installatie geminimaliseerd. Voorraden dienen minimaal te zijn waarbij men in een bepaalde mate flexibel moet kunnen zijn. Projecten moeten met een korte doorlooptijd kunnen worden gerealiseerd waarbij alle activiteiten goed gepland worden. De planning moet voor alle betrokken partijen inzichtelijk worden gemaakt waardoor onnodige bijkomende kosten kunnen worden voorkomen.

Procurama wil u graag laten zien hoe dit hele proces kan worden bewaakt waarbij proactief kan worden gerapporteerd over de status van alle lopende projecten.

Neem contact op met Procurama