Eigen productie China

Procurama heeft ervaring met het opzetten van diverse productie-units in China.

Ook heeft Procurama een eigen stoelenproductie in China opgezet voor designmeubilair. Procurama heeft destijds de rechten verkregen van een designer uit Guatemala. Na het productieproces in Guatemala te hebben bekeken en beoordeeld is dit proces verder geautomatiseerd en in China geoptimaliseerd.

Neem contact op met Procurama